Uniwersytet Wrocławski

Zakład Badań Niemcoznawczych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Publikacje

Publikacje 2023

Gelles Katarzyna, Róża Luksemburg, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2023, ss. 238/j. polski, il., R.


Gelles Katarzyna, Austriaccy Zieloni. Od protestów obywateli do partii rządzącej, [w:] Od partii antysystemowej do partii władzy. Czterdzieści lat niemieckich Zielonych (1980-2021), red. J. Trajman, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2023, s. 235-261/j. polski, streszcz. w j. polskim i angielskim, R.


Gelles Katarzyna, Uwarunkowania sukcesu Alternatywy dla Niemiec w nowych krajach związkowych, [w:] Zmiany - adaptacja i bezpieczeństwo, „Przegląd Zachodni” 2023, nr 3, s. 7-34/j. polski, streszcz. w j. angielskim, R.


Kozerski Mariusz, Bawarscy Zieloni: pod prąd i na fali wznoszącej, [w:] Od partii protestu do partii władzy: Sojusz 90/Zieloni na niemieckiej scenie politycznej, red. J. Trajman, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2023, s. 217-234/j. polski, streszcz. w j. polskim i angielskim, R.


Kozerski Mariusz, Gesty pojednania w stosunkach polsko-niemieckich po II wojnie światowej: wybrane przykłady, [w:] Pojednanie polsko-niemieckie: sukces czy wyzwanie?, red. I. Kurasz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2023, s. 13-31/j. polski, streszcz. w j. angielskim, R.


Kozerski Mariusz, Aleksandra Trzcielińska-Polus: Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec imigracji i integracji imigrantów w latach 2015-2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2021, ss. 240 , [w:] Zmiany – adaptacja i bezpieczeństwo, „Przegląd Zachodni” 2023, nr 3, s. 163-167, [recenzja]/j. polski, R.


Kozerski Mariusz, Kubiak Piotr, Wybory krajowe w Bawarii: kolejne zwycięstwo CSU i Wolnych Wyborców, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” 2023, nr 525, s. 1-8/j. polski, R.


Trajman Joanna, Od partii protestu do partii u władzy. Sojusz 90/Zieloni na niemieckiej scenie politycznej, red. J. Trajman, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2023, ss. 270, j. polski, streszcz. rozdziałów w j. polskim i angielskim, R, [wprowadzenie i redakcja naukowa].


Trajman Joanna, Sojusz 90/Zieloni po wyborach do Bundestagu w 2021 r. – historyczny sukces czy spektakularna porażka, [w:] Od partii protestu do partii u władzy. Sojusz 90/Zieloni na niemieckiej scenie politycznej, red. J. Trajman, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2023, s. 123-152/j. polski, streszcz. w j. polskim i angielskim, R.


Trajman Joanna, Matki kontra feministki: działaczki Zielonych wobec emancypacji kobiet w RFN. Wokół sporu o Das Müttermanifest (1987), [w:] Kobiety w polityce. Perspektywa wieków XX i XXI, red. M. Banaś, I. Jakimowicz-Pisarska, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2023, s. 181-198/j. polski, streszcz. w j. angielskim, R.