Uniwersytet Wrocławski

Zakład Badań Niemcoznawczych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
Przejdź do wyszukiwarki
Specjalność „studia niemieckie” w ramach kierunku stosunki międzynarodowe obejmuje zarówno studia licencjackie, jak i magisterskie. Pracownicy Zakładu Badań Niemcoznawczych (ZBN) oferują szereg ciekawych i różnorodnych zajęć, które są odzwierciedleniem ich zainteresowań  naukowych.

W pierwszych semestrach chcemy  przybliżyć studentom tematykę niemcoznawczą w różnych jej ujęciach i pokazać, jak wszechstronnie i w nieszablonowy sposób można ją poznawać i badać. Zajęcia dotykają najistotniejszych dziedzin oraz obszarów funkcjonowania naszego zachodniego sąsiada w wymiarze wewnętrznym, jak i zagranicznym. Prezentują i analizują one  zarówno dzieje najnowsze państwowości niemieckiej, jak i obecny kształt ustrojowy. Zaszłości historyczne oraz cztery dekady podziału nadal wpływają na  politykę Niemiec. Inną kwestią jest liczny, szczególnie w drugiej połowie XX w., napływ obcokrajowców, dla  których Niemcy z czasem stały się krajem pobytu.  Debata nad przezwyciężaniem „trudnej przeszłości” czy wielokulturowym charakterem społeczeństwa to tylko przykłady wyzwań stojących przed współczesnym państwem niemieckim. Od zjednoczenia w 1990 r. od RFN oczekiwano przejęcia większej odpowiedzialności za światowy pokój i bezpieczeństwo – jakie strategie rozwinęła ona w celu realizowania celów swojej polityki i budowania pozycji międzynarodowej także będzie przedmiotem dyskusji w ramach zajęć. Niemcy rozumieją, że obecnie swój wizerunek należy tworzyć za pomocą takich dziedzin jak kultura. Z kierunkami jej rozwoju oraz osiągnięciami słuchacze również będą mieli okazję się zapoznać.


Studia magisterskie w zakresie specjalności „studia niemieckie” są skierowane do wszystkich zainteresowanych poszerzeniem i uzupełnieniem swojej wiedzy dotyczącej Niemiec i nie tylko…. Należy podkreślić, że obok RFN krajami należącymi do niemieckiego obszaru kulturowego, językowego oraz z punktu widzenia wcześniejszych tradycji i powiązań są Austria czy np. po części Szwajcaria. Ponieważ Niemcy to przede wszystkim kluczowy gracz na arenie międzynarodowej – europejskiej i światowej, nie sposób pominąć zagadnień ekonomicznych, a także zaangażowania dyplomacji niemieckiej w proces kształtowania polityki europejskiej. Swoje zainteresowania skupia ona konsekwentnie na jej wymiarze wschodnim. Zmienia się przy tym jego zasięg - wcześniej punktem ciężkości były kraje Europy Środkowo-Wschodniej, dziś przesuwa się on jeszcze bardziej na wschód, do Azji.  Zajęcia poświęcone sylwetkom kanclerzy są interesującą propozycją innego sposobu spojrzenia na państwo i jego politykę - z punktu widzenia kształtujących ją osób, ich charakterów i poglądów. Wątek kulturalny podejmują natomiast zajęcia prezentujące osiągnięcia kinematografii niemieckiej – jej ewolucji i znaczenia w samych Niemczech i zagranicą. Uzupełnieniem propozycji dydaktycznej jest zagadnienie kampanii wyborczych, w których znajdują  odzwierciedlające zmiany zachodzące w niemieckim systemie politycznym, w tym partyjnym, nowe jakości, nowe stronnictwa na politycznym spektrum czy reorganizacja elektoratu wyborczego. Tematem ciekawym jest rola doradztwa politycznego w kreowaniu polityki zagranicznej państwa. Szczególnie dynamiczny rozwój doradztwa politycznego i tzw. think tanków nastąpił po 1945 r. wraz z narastaniem zimnowojennego konfliktu. Ideą było wykorzystanie i powiązanie pracy naukowców oraz ośrodków akademickich i  z politykami i systemem polityczno-administracyjnym, by w sposób systematyczny i wielopłaszczyznowy, a zarazem  efektywny kształtować swoje działania na międzynarodowej arenie.


Celem, a zarazem motywem wiodącym specjalności „studia niemieckie” jest zatem ukazanie wielu wymiarów i rodzajów aktywności państw niemieckich, w szczególności Niemiec, które łącząc umiejętnie zasoby i możliwości ze staraniami elit politycznych, a także dzięki aktywności na polach gospodarki, kultury i in. potrafią coraz skuteczniej wykorzystywać – używając aktualnego określenia – swoją smart power w budowaniu światowej pozycji.


Należy pamiętać, że Niemcy to nasz największy sąsiad, jednocześnie największy partner gospodarczy. Szeroko rozumiana współpraca z Niemcami tradycyjnie zajmuje od lat najważniejsze miejsce w polskiej polityce zagranicznej. Wrocław i Dolny Śląsk odgrywają w tej współpracy szczególną rolę ze względu na swoje położenie i historyczne związki z Niemcami. Daje to możliwość poszukiwań naukowych w oparciu o bogatą bazę źródłową celem przygotowania prac dyplomowych. Stwarza również szanse zatrudnienia dla osób znających problematykę stosunków polsko-niemieckich, aspekty polityczne, socjalno-kulturowe i gospodarcze. Takich właśnie osób poszukują przyszli niemieccy inwestorzy i polskie firmy z nimi współpracujące.


Ponieważ dziś nieodzownym uzupełnieniem studiów, a zarazem doświadczeniem cenionym na rynku pracy są wyjazdy  i staże zagraniczne,  wybór specjalności „studia niemieckie”  sprzyja korzystaniu z bogatej oferty stypendialnej, tym bardziej że kontakty  z niemieckimi ośrodkami akademickimi i instytucjami są liczne i wszechstronne. Oprócz programów uniwersyteckich, np. w ramach programu Erasmus/Socrates, istnieje wiele innych  wiele innych możliwości współpracy naukowej w formie stypendiów, praktyk, wymian międzyuczelnianych (patrz: Ciekawe linki). Warto zaznaczyć, że znajomość języka niemieckiego nie jest konieczna ani wymagana. Języka można nauczyć się już w trakcie studiów w ramach zajęć prowadzonych m.in. przez naszych lektorów. „Studia niemieckie” są otwarte dla wszystkich.  


Serdecznie zapraszamy!